Aspose.Gis.Formats.Gpx

Aspose.Gis.Formats.Gpx namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med GPX-format.

Klasser

Klass Beskrivning
GpxDriver En drivrutin för GPX-formatet.
GpxOptions Drivrutinsspecifika alternativ för GPX-format.