OpenLayer

OpenLayer(string, GpxOptions)

Öppnar ett lager för läsning.

public VectorLayer OpenLayer(string path, GpxOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
path String Sökväg till filen.
options GpxOptions Förarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Se även


OpenLayer(AbstractPath, DriverOptions)

Öppnar ett lager för läsning.

public override VectorLayer OpenLayer(AbstractPath path, DriverOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
path AbstractPath Sökväg till filen.
options DriverOptions Förarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Se även


OpenLayer(AbstractPath, GpxOptions)

Öppnar ett lager för läsning.

public VectorLayer OpenLayer(AbstractPath path, GpxOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
path AbstractPath Sökväg till filen.
options GpxOptions Förarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Se även