GpxDriver.OpenLayer

OpenLayer(string, GpxOptions)

Öppnar ett lager för läsning.

public VectorLayer OpenLayer(string path, GpxOptions options)
ParameterTypBeskrivning
pathStringSökväg till filen.
optionsGpxOptionsFörarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Se även


OpenLayer(AbstractPath, DriverOptions)

Öppnar ett lager för läsning.

public override VectorLayer OpenLayer(AbstractPath path, DriverOptions options)
ParameterTypBeskrivning
pathAbstractPathSökväg till filen.
optionsDriverOptionsFörarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Se även


OpenLayer(AbstractPath, GpxOptions)

Öppnar ett lager för läsning.

public VectorLayer OpenLayer(AbstractPath path, GpxOptions options)
ParameterTypBeskrivning
pathAbstractPathSökväg till filen.
optionsGpxOptionsFörarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Se även