SupportsSpatialReferenceSystem

GpxDriver.SupportsSpatialReferenceSystem method

Bestämmer om specificerat rumsligt referenssystem stöds av drivrutinen.

public override bool SupportsSpatialReferenceSystem(SpatialReferenceSystem spatialReferenceSystem)
Parameter Typ Beskrivning
spatialReferenceSystem SpatialReferenceSystem Rumsligt referenssystem.

Returvärde

Booleskt värde, som indikerar om specificerat rumsligt referenssystem stöds av föraren.

Anmärkningar

För GPX är det enda rumsliga referenssystemet som stöds WGS84.

Se även