Aspose.Gis.Formats.InMemory

Aspose.Gis.Formats.InMemoryLayernamnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med InMemoryLayer.

Klasser

KlassBeskrivning
InMemoryDriverEn drivrutin för arbete med data i minnet.