Class KmlAbstractColorStyle

KmlAbstractColorStyle class

Tillhandahåller element för att specificera färg och färgläge för stiltyper som härrör från det.

public class KmlAbstractColorStyle

Konstruktörer

namnBeskrivning
KmlAbstractColorStyle()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Color { get; set; }Anger färgen på det grafiska elementet. StandardvärdeWhite .
ColorMode { get; set; }Anger färgläget för det grafiska elementet. Standardvärde: normal.

Se även