KmlAbstractColorStyle

KmlAbstractColorStyle class

Tillhandahåller element för att specificera färg och färgläge för stiltyper som härrör från det.

public class KmlAbstractColorStyle

Konstruktörer

namn Beskrivning
KmlAbstractColorStyle() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Color { get; set; } Anger färgen på det grafiska elementet. StandardvärdeWhite .
ColorMode { get; set; } Anger färgläget för det grafiska elementet. Standardvärde: normal.

Se även