Class KmlBalloonStyle

KmlBalloonStyle class

Anger hur beskrivningsballongen ritas.

public class KmlBalloonStyle

Konstruktörer

namnBeskrivning
KmlBalloonStyle()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
BackgroundColor { get; set; }Anger bakgrundsfärgen för det grafiska elementet. Standardvärdet ärWhite .
DisplayMode { get; set; }Styr om ballongen visas eller döljs. Standardvärdet ärShow
Text { get; set; }Anger texten som visas i ballongen. Standardvärdet ärnull .
TextColor { get; set; }Anger textens förgrundsfärg. Standardvärdet ärBlack .

Se även