KmlBalloonStyle

KmlBalloonStyle class

Anger hur beskrivningsballongen ritas.

public class KmlBalloonStyle

Konstruktörer

namn Beskrivning
KmlBalloonStyle() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
BackgroundColor { get; set; } Anger bakgrundsfärgen för det grafiska elementet. Standardvärdet ärWhite .
DisplayMode { get; set; } Styr om ballongen visas eller döljs. Standardvärdet ärShow
Text { get; set; } Anger texten som visas i ballongen. Standardvärdet ärnull .
TextColor { get; set; } Anger textens förgrundsfärg. Standardvärdet ärBlack .

Se även