KmlBalloonStyle.Text

KmlBalloonStyle.Text property

Anger texten som visas i ballongen. Standardvärdet ärnull .

public string Text { get; set; }

Se även