KmlBalloonStyle.TextColor

KmlBalloonStyle.TextColor property

Anger textens förgrundsfärg. Standardvärdet ärBlack .

public Color TextColor { get; set; }

Se även