KmlColorModes

KmlColorModes enumeration

Anger färgläget för ett grafiskt element.

public enum KmlColorModes

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Normal 0 Anger ett enskilt färgvärde.
Random 1 Anger att använda ett slumpmässigt färgvärde.

Se även