Class KmlCoordinate

KmlCoordinate class

Anger ett bildkoordinatsystem.

public class KmlCoordinate

Konstruktörer

namnBeskrivning
KmlCoordinate()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
X { get; set; }X-komponenten i en punkt. Standardvärdet är 0,5.
XUnits { get; set; }Enheter där X-värdet anges. Standardvärdet ärFraction .
Y { get; set; }Y-komponenten i en punkt. Standardvärdet är 0,5.
YUnits { get; set; }Enheter där Y-värdet anges. Standardvärdet ärFraction.

Se även