KmlCoordinate

KmlCoordinate class

Anger ett bildkoordinatsystem.

public class KmlCoordinate

Konstruktörer

namn Beskrivning
KmlCoordinate() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
X { get; set; } X-komponenten i en punkt. Standardvärdet är 0,5.
XUnits { get; set; } Enheter där X-värdet anges. Standardvärdet ärFraction .
Y { get; set; } Y-komponenten i en punkt. Standardvärdet är 0,5.
YUnits { get; set; } Enheter där Y-värdet anges. Standardvärdet ärFraction.

Se även