KmlCoordinate.XUnits

KmlCoordinate.XUnits property

Enheter där X-värdet anges. Standardvärdet ärFraction .

public KmlUnits XUnits { get; set; }

Se även