KmlCoordinate.YUnits

KmlCoordinate.YUnits property

Enheter där Y-värdet anges. Standardvärdet ärFraction.

public KmlUnits YUnits { get; set; }

Se även