Enum KmlDisplayModes

KmlDisplayModes enumeration

Styr om elementet visas eller döljs.

public enum KmlDisplayModes

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Show0Anger att elementet ska visas (känd som ‘default’ i kml-specifikationen).
Hide1Anger att elementet ska döljas.

Se även