Class KmlFeatureStyle

KmlFeatureStyle class

Stilar påverkar hur geometri presenteras. Dessa stilar är kodade i dokumentsektionen och har en unik identifierare för varje stil. Dessa är kända som “delade stilar” i kml-specifikationen.

public class KmlFeatureStyle : FeatureStyle

Konstruktörer

namnBeskrivning
KmlFeatureStyle()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Balloon { get; set; }Anger hur beskrivningsballongen för platsmärken ritas. Användnull för att indikera en saknad stil. Standardvärdet ärnull .
Icon { get; set; }Anger hur ikoner för punktplatsmärken ritas. Användnull för att indikera en saknad stil. Standardvärdet ärnull .
Label { get; set; }Anger hur etiketter för en funktion ritas. Användnull för att indikera en saknad stil. Standardvärdet ärnull .
Line { get; set; }Anger ritstilen (färg, färgläge och linjebredd) för all linjegeometri. Användnull för att indikera en saknad stil. Standardvärdet ärnull .
List { get; set; }Anger hur en funktion visas i listvyn. Användnull för att indikera en saknad stil. Standardvärdet ärnull .
Polygon { get; set; }Anger ritstilen för alla polygoner, inklusive polygonextrudering och linjeextrudering. Användnull för att indikera en saknad stil. Standardvärdet ärnull .

Se även