KmlIconResource

KmlIconResource class

Anger en ikonresursplats

public class KmlIconResource

Konstruktörer

namn Beskrivning
KmlIconResource() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Href { get; set; } Anger resursplatsen som URL. Standardvärdet ärnull betyder att href är ingen.

Se även