Class KmlIconResource

KmlIconResource class

Anger en ikonresursplats

public class KmlIconResource

Konstruktörer

namnBeskrivning
KmlIconResource()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Href { get; set; }Anger resursplatsen som URL. Standardvärdet ärnull betyder att href är ingen.

Se även