Class KmlIconStyle

KmlIconStyle class

Anger hur ikoner för kml:Placemarks och kml:PhotoOverlay med en kml:Point-geometri ritas i en jordwebbläsares lista och geografiska vyer.

public class KmlIconStyle : KmlAbstractColorStyle

Konstruktörer

namnBeskrivning
KmlIconStyle()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Color { get; set; }Anger färgen på det grafiska elementet. StandardvärdeWhite .
ColorMode { get; set; }Anger färgläget för det grafiska elementet. Standardvärde: normal.
Heading { get; set; }Riktning (nord, syd, öst, väst), i decimalgrader. Värdena sträcker sig från 0 (norr) till 360 grader. Standardvärdet är ‘0’.
HotSpot { get; set; }Anger positionen för referenspunkten på ikonen som är förankrad till den punkt som anges i platsmärket. Standardvärdet ärnull betyder att HotSpot missas.
Resource { get; set; }Anger resursplatsen. Standardvärdet ärnull betyder att ikonen saknas.
Scale { get; set; }Anger en skalfaktor som ska tillämpas på det grafiska elementet. Standardvärdet är ‘1’.

Se även