KmlItemIcon

KmlItemIcon class

Anger en ikonresursplats i en lista.

public class KmlItemIcon

Konstruktörer

namn Beskrivning
KmlItemIcon() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Href { get; set; } Anger resursplatsen som en URL. Standardvärdet ärnull betyder att href är ingen.
State { get; set; } Anger aktuell status för NetworkLink eller Folder. Standardvärdet ärNone .
SubState { get; set; } Anger ytterligare tillstånd för NetworkLink eller Folder. Standardvärdet ärNone .

Se även