Class KmlItemIcon

KmlItemIcon class

Anger en ikonresursplats i en lista.

public class KmlItemIcon

Konstruktörer

namnBeskrivning
KmlItemIcon()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Href { get; set; }Anger resursplatsen som en URL. Standardvärdet ärnull betyder att href är ingen.
State { get; set; }Anger aktuell status för NetworkLink eller Folder. Standardvärdet ärNone .
SubState { get; set; }Anger ytterligare tillstånd för NetworkLink eller Folder. Standardvärdet ärNone .

Se även