KmlItemIcon.Href

KmlItemIcon.Href property

Anger resursplatsen som en URL. Standardvärdet ärnull betyder att href är ingen.

public string Href { get; set; }

Se även