KmlItemIcon.State

KmlItemIcon.State property

Anger aktuell status för NetworkLink eller Folder. Standardvärdet ärNone .

public KmlItemIconStates State { get; set; }

Se även