Enum KmlItemIconStates

KmlItemIconStates enumeration

Anger aktuell status för en kml:NetworkLink eller kml:Folder.

public enum KmlItemIconStates

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Odefinierat (ingen).
Open1Öppen mapp.
Closed2Stängd mapp.
Error3Fel vid hämtning.
Fetching04Hämtningstillstånd 0.
Fetching15Hämtningstillstånd 1.
Fetching26Hämtningstillstånd 2.

Se även