KmlItemTypes

KmlItemTypes enumeration

Anger hur en kml:Funktion och dess innehåll ska visas som objekt i en listvy.

public enum KmlItemTypes

Värderingar

namn Värde Beskrivning
RadioFolder 0 Endast en av föremålen ska vara synlig åt gången.
Check 1 Synligheten är knuten till dess objekts kryssruta
CheckHideChildren 2 Använd en normal kryssruta för synlighet men visa inte objektets underordnade i listvyn.
CheckOffOnly 3 Förhindrar att alla objekt görs synliga på en gång – det vill säga användaren kan stänga av allt i containergruppen men kan inte slå på allt samtidigt.

Se även