Enum KmlItemTypes

KmlItemTypes enumeration

Anger hur en kml:Funktion och dess innehåll ska visas som objekt i en listvy.

public enum KmlItemTypes

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
RadioFolder0Endast en av föremålen ska vara synlig åt gången.
Check1Synligheten är knuten till dess objekts kryssruta
CheckHideChildren2Använd en normal kryssruta för synlighet men visa inte objektets underordnade i listvyn.
CheckOffOnly3Förhindrar att alla objekt görs synliga på en gång – det vill säga användaren kan stänga av allt i containergruppen men kan inte slå på allt samtidigt.

Se även