KmlLabelStyle

KmlLabelStyle class

Anger hur etiketten ritas i den geografiska vyn.

public class KmlLabelStyle : KmlAbstractColorStyle

Konstruktörer

namn Beskrivning
KmlLabelStyle() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Color { get; set; } Anger färgen på det grafiska elementet. StandardvärdeWhite .
ColorMode { get; set; } Anger färgläget för det grafiska elementet. Standardvärde: normal.
Scale { get; set; } Anger en skalfaktor som ska tillämpas på etiketten. Standardvärdet är ‘1’.

Se även