Class KmlLineStyle

KmlLineStyle class

Anger hur namnet på en kml:AbstractFeatureGroup ritas i den geografiska vyn.

public class KmlLineStyle : KmlAbstractColorStyle

Konstruktörer

namnBeskrivning
KmlLineStyle()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Color { get; set; }Anger färgen på det grafiska elementet. StandardvärdeWhite .
ColorMode { get; set; }Anger färgläget för det grafiska elementet. Standardvärde: normal.
Width { get; set; }Linjens bredd, i pixlar. Standardvärdet är ‘1’.

Se även