KmlLineStyle

KmlLineStyle class

Anger hur namnet på en kml:AbstractFeatureGroup ritas i den geografiska vyn.

public class KmlLineStyle : KmlAbstractColorStyle

Konstruktörer

namn Beskrivning
KmlLineStyle() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Color { get; set; } Anger färgen på det grafiska elementet. StandardvärdeWhite .
ColorMode { get; set; } Anger färgläget för det grafiska elementet. Standardvärde: normal.
Width { get; set; } Linjens bredd, i pixlar. Standardvärdet är ‘1’.

Se även