Class KmlListStyle

KmlListStyle class

Anger hur en funktion visas i listvyn.

public class KmlListStyle

Konstruktörer

namnBeskrivning
KmlListStyle()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
BackgroundColor { get; set; }Anger bakgrundsfärgen för det grafiska elementet. Standardvärdet ärWhite .
ItemIcons { get; set; }Ikon som används i listvyn som återspeglar tillståndet för en mapp eller länkhämtning. Standardvärdet ärnull betyder att ikonerna inte är några.
ItemType { get; set; }Anger hur en kml:Folder och dess innehåll ska visas som objekt i listvyn. Standardvärdet ärCheck .
MaxSnippetLines { get; set; }Anger det maximala antalet rader som ska visas i listvyn. Standardvärdet är ‘2’.

Se även