KmlListStyle.ItemIcons

KmlListStyle.ItemIcons property

Ikon som används i listvyn som återspeglar tillståndet för en mapp eller länkhämtning. Standardvärdet ärnull betyder att ikonerna inte är några.

public IReadOnlyList<KmlItemIcon> ItemIcons { get; set; }

Se även