KmlListStyle.ItemType

KmlListStyle.ItemType property

Anger hur en kml:Folder och dess innehåll ska visas som objekt i listvyn. Standardvärdet ärCheck .

public KmlItemTypes ItemType { get; set; }

Se även