KmlListStyle.MaxSnippetLines

KmlListStyle.MaxSnippetLines property

Anger det maximala antalet rader som ska visas i listvyn. Standardvärdet är ‘2’.

public int MaxSnippetLines { get; set; }

Se även