Class KmlPolygonStyle

KmlPolygonStyle class

Anger ritstilen för en polygon, inklusive en polygon och den extruderade delen av en kml:Polygon eller LineString.

public class KmlPolygonStyle : KmlAbstractColorStyle

Konstruktörer

namnBeskrivning
KmlPolygonStyle()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Color { get; set; }Anger färgen på det grafiska elementet. StandardvärdeWhite .
ColorMode { get; set; }Anger färgläget för det grafiska elementet. Standardvärde: normal.
Fill { get; set; }Anger om polygonen ska fyllas. Standardvärdet ärtrue.
Outline { get; set; }Anger om polygonen ska kontureras. Standardvärdet ärtrue.

Se även