KmlPolygonStyle

KmlPolygonStyle class

Anger ritstilen för en polygon, inklusive en polygon och den extruderade delen av en kml:Polygon eller LineString.

public class KmlPolygonStyle : KmlAbstractColorStyle

Konstruktörer

namn Beskrivning
KmlPolygonStyle() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Color { get; set; } Anger färgen på det grafiska elementet. StandardvärdeWhite .
ColorMode { get; set; } Anger färgläget för det grafiska elementet. Standardvärde: normal.
Fill { get; set; } Anger om polygonen ska fyllas. Standardvärdet ärtrue.
Outline { get; set; } Anger om polygonen ska kontureras. Standardvärdet ärtrue.

Se även