KmlPolygonStyle.Fill

KmlPolygonStyle.Fill property

Anger om polygonen ska fyllas. Standardvärdet ärtrue.

public bool Fill { get; set; }

Se även