KmlPolygonStyle.Outline

KmlPolygonStyle.Outline property

Anger om polygonen ska kontureras. Standardvärdet ärtrue.

public bool Outline { get; set; }

Se även