Aspose.Gis.Formats.Kml

Aspose.Gis.Formats.Kml namnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med KML-format.

Klasser

Klass Beskrivning
KmlDriver En drivrutin för KML-formatet
KmlOptions Drivrutinsspecifika alternativ för KML-format.