Aspose.Gis.Formats.Kml

Aspose.Gis.Formats.Kml namnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med KML-format.

Klasser

KlassBeskrivning
KmlDriverEn drivrutin för KML-formatet
KmlOptionsDrivrutinsspecifika alternativ för KML-format.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
AltitudeModesHöjdläge för KML-geometrier.