Aspose.Gis.Formats.MapInfoInterchange

Aspose.Gis.Formats.MapInfoInterchange namnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med MapInfo Interchange Format.

Klasser

KlassBeskrivning
MapInfoInterchangeDriverEn drivrutin för MapInfo Interchange Format.
MapInfoInterchangeOptionsDrivrutinsspecifika alternativ för MapInfo Interchange-format.