Aspose.Gis.Formats.MapInfoInterchange

Aspose.Gis.Formats.MapInfoInterchange namnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med MapInfo Interchange Format.

Klasser

Klass Beskrivning
MapInfoInterchangeDriver En drivrutin för MapInfo Interchange Format.
MapInfoInterchangeOptions Drivrutinsspecifika alternativ för MapInfo Interchange-format.