MapInfoInterchangeOptions.TextStringAttribute

MapInfoInterchangeOptions.TextStringAttribute property

Anger namnet på attributet som representerar texten i det grafiska objektet “Text”.

public string TextStringAttribute { get; set; }

Anmärkningar

MapInfo Interchange Format anger ett grafiskt objekt av typen ‘Text’. Det grafiska objektet ‘Text’ representerar en etikett på en karta. Vi exporterar “Text” grafiska objekt som aFeature medPolygon geometri som avgränsar etiketten. Etikettens text exporteras somFeatureAttribute . Den här egenskapen anger namnet på attributet som används för att exportera etikettens text. Standardvärdet är"textsträng" .

Se även