Aspose.Gis.Formats.MapInfoTab

Aspose.Gis.Formats.MapInfoTab namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med MapInfo Tab-format.

Klasser

KlassBeskrivning
MapInfoTabDriverEn drivrutin för MapInfo Tab-formatet.
MapInfoTabOptionsDrivrutinsspecifika alternativ för MapInfo Tab-format.