Aspose.Gis.Formats.MapInfoTab

Aspose.Gis.Formats.MapInfoTab namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med MapInfo Tab-format.

Klasser

Klass Beskrivning
MapInfoTabDriver En drivrutin för MapInfo Tab-formatet.
MapInfoTabOptions Drivrutinsspecifika alternativ för MapInfo Tab-format.