Aspose.Gis.Formats.OsmXml

Aspose.Gis.Formats.OsmXml namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med OSM XML-format.

Klasser

Klass Beskrivning
OsmXmlDriver En drivrutin för OSM XML-formatet.
OsmXmlOptions Drivrutinsspecifika alternativ för OSM XML-format.