Aspose.Gis.Formats.OsmXml

Aspose.Gis.Formats.OsmXml namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med OSM XML-format.

Klasser

KlassBeskrivning
OsmXmlDriverEn drivrutin för OSM XML-formatet.
OsmXmlOptionsDrivrutinsspecifika alternativ för OSM XML-format.