Aspose.Gis.Formats.PostGis

Aspose.Gis.Formats.PostGis namnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med PostGIS-databasen.

Klasser

KlassBeskrivning
PostGisDriverEn drivrutin för PostGIS-databasen.
PostGisOptionsDrivrutinsspecifika alternativ för PostGis-format. För närvarande tillhandahåller drivrutinen inga anpassningsbara alternativ.