Aspose.Gis.Formats.SqlServer

Aspose.Gis.Formats.SqlServernamnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med SQL Server.

Klasser

KlassBeskrivning
SqlServerDriverEn drivrutin för SQL Server-databasen.
SqlServerOptionsDrivrutinsspecifika alternativ för SqlServer-format. För närvarande tillhandahåller drivrutinen inga anpassningsbara alternativ.