Aspose.Gis.Formats.SqlServer

Aspose.Gis.Formats.SqlServernamnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med SQL Server.

Klasser

Klass Beskrivning
SqlServerDriver En drivrutin för SQL Server-databasen.
SqlServerOptions Drivrutinsspecifika alternativ för SqlServer-format. För närvarande tillhandahåller drivrutinen inga anpassningsbara alternativ.