Aspose.Gis.Formats.TopoJson

Aspose.Gis.Formats.TopoJson namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med TopoJSON-format.

Klasser

Klass Beskrivning
TopoJsonDriver En drivrutin för TopoJSON-formatet.
TopoJsonOptions Drivrutinsspecifika alternativ för TopoJSON-format.
TopoJsonTransform Ett transformeringsobjekt som kan användas för att kvantisera koordinater när du skriver en TopoJSON-fil.