Aspose.Gis.Formats.TopoJson

Aspose.Gis.Formats.TopoJson namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med TopoJSON-format.

Klasser

KlassBeskrivning
TopoJsonDriverEn drivrutin för TopoJSON-formatet.
TopoJsonOptionsDrivrutinsspecifika alternativ för TopoJSON-format.
TopoJsonTransformEtt transformeringsobjekt som kan användas för att kvantisera koordinater när du skriver en TopoJSON-fil.