CreateLayer

CreateLayer(string, TopoJsonOptions)

Skapar ett lager och öppnar det för att lägga till nya funktioner.

public VectorLayer CreateLayer(string path, TopoJsonOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
path String Sökväg till filen.
options TopoJsonOptions Förarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantag skick
InvalidOperationException Lagret finns redan.

Se även


CreateLayer(AbstractPath, TopoJsonOptions)

Skapar ett lager och öppnar det för att lägga till nya funktioner.

public VectorLayer CreateLayer(AbstractPath path, TopoJsonOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
path AbstractPath Sökväg till filen.
options TopoJsonOptions Förarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantag skick
InvalidOperationException Lagret finns redan.

Se även


CreateLayer(AbstractPath, DriverOptions, SpatialReferenceSystem)

Skapar ett lager och öppnar det för att lägga till nya funktioner.

public override VectorLayer CreateLayer(AbstractPath path, DriverOptions options, 
    SpatialReferenceSystem spatialReferenceSystem)
Parameter Typ Beskrivning
path AbstractPath Sökväg till filen.
options DriverOptions Förarspecifika alternativ.
spatialReferenceSystem SpatialReferenceSystem Rumsligt referenssystem.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantag skick
InvalidOperationException Lagret finns redan.

Se även


CreateLayer(AbstractPath, TopoJsonOptions, SpatialReferenceSystem)

Skapar ett lager och öppnar det för att lägga till nya funktioner.

public VectorLayer CreateLayer(AbstractPath path, TopoJsonOptions options, 
    SpatialReferenceSystem spatialReferenceSystem)
Parameter Typ Beskrivning
path AbstractPath Sökväg till filen.
options TopoJsonOptions Förarspecifika alternativ.
spatialReferenceSystem SpatialReferenceSystem Rumsligt referenssystem.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantag skick
InvalidOperationException Lagret finns redan.
NotSupportedException Det rumsliga referenssystemet stöds inte av föraren.

Se även