SupportsSpatialReferenceSystem

TopoJsonDriver.SupportsSpatialReferenceSystem method

Bestämmer om specificerat rumsligt referenssystem stöds av drivrutinen.

public override bool SupportsSpatialReferenceSystem(SpatialReferenceSystem spatialReferenceSystem)
Parameter Typ Beskrivning
spatialReferenceSystem SpatialReferenceSystem Rumsligt referenssystem.

Returvärde

Booleskt värde, som indikerar om specificerat rumsligt referenssystem stöds av drivrutinen.

Anmärkningar

För TopoJSON är det enda stödda rumsliga referenssystemet “null”, eftersom det inte finns något sätt att lagra rumslig referenssysteminformation i TopoJSON-filen och TopoJSON-specifikationen anger inte vad är det rumsliga referenssystemet för geometrier i TopoJSON-filen.

Se även