TopoJsonTransform

TopoJsonTransform class

Ett transformeringsobjekt som kan användas för att kvantisera koordinater när du skriver en TopoJSON-fil.

public class TopoJsonTransform

Konstruktörer

namn Beskrivning
TopoJsonTransform(double, double, double, double) Skapa ny instans avTopoJsonTransform .

Egenskaper

namn Beskrivning
XScale { get; set; } Skala för att tillämpa på X-koordinat.
XTranslate { get; set; } Översätt för att tillämpa på X-koordinat.
YScale { get; set; } Skala för att tillämpas på Y-koordinaten.
YTranslate { get; set; } Översätt för att gälla Y-koordinat.

Anmärkningar

Se TopoJSON-specifikationen för mer information om transformeringsobjekt.

Se även