Aspose.Gis.Formats.XyzTile

Aspose.Gis.Formats.XyzTile namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med XyzTile-format.

Klasser

Klass Beskrivning
XyzConnection En anslutning för XyzTiles-formatet.
XyzTiles En XyzTiles ger tillgång tillXyzTile objekt.
XyzTilesDriver En drivrutin för XYZ sida vid sida webbkartor.