Aspose.Gis.Formats.XyzTile

Aspose.Gis.Formats.XyzTile namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med XyzTile-format.

Klasser

KlassBeskrivning
XyzConnectionEn anslutning för XyzTiles-formatet.
XyzTilesEn XyzTiles ger tillgång tillXyzTile objekt.
XyzTilesDriverEn drivrutin för XYZ sida vid sida webbkartor.