IGeometryCollection.GetPointOnSurface

IGeometryCollection.GetPointOnSurface method

Hittar en punkt som garanterat finns på en av ytorna i denna samling.

public IPoint GetPointOnSurface()

Returvärde

En punkt på en av ytorna. En tom punkt om den här samlingen inte innehåller ytor eller alla ytor är tomma.

Se även