IGeometryCollection.ReplacePolygonsByLines

IGeometryCollection.ReplacePolygonsByLines method

Får polygoner representerade som linjer i denna geometri.

public IGeometryCollection ReplacePolygonsByLines()

Returvärde

En geometri som inte har några polygongeometrier. Följande transformation tillämpas: Polygon s är linearized (omvandlas tillLineStrings)MultiPolygon s ansluts tillMultiLineStrings

Undantag

undantagskick
ArgumentOutOfRangeException

Se även