Aspose.Gis.GeoTools.MapBuilder

Aspose.Gis.GeoTools namnrymden innehåller klasser som representerar geoverktyg.

Klasser

KlassBeskrivning
MapGeneratorOptionsAlternativ från produktionsgeometrier på yta eller yta.
MapLayersGeneratorKartlagergenerator