Aspose.Gis.GeoTools

Aspose.Gis.GeoTools namnrymden innehåller klasser som representerar geoverktyg.

Klasser

KlassBeskrivning
GeoGeneratorGenerator av slumpmässiga punkter, linjer och polygoner på givna plan.
GeometryOperationsGeometrioperationsklassen tillhandahåller ytterligare geobehandlingsalgoritmer för geometrier.
LineGeneratorOptionsAlternativ från produktionslinjer på yta eller area.
NearPointsCleanerOptionsAlternativ för att ta bort punkter som är för nära varandra.
PointGeneratorOptionsAlternativ från produktionspunkter på yta eller yta.
PolygonGeneratorOptionsAlternativ från produktionslinjer på yta eller area.
SimplifySegmentsOptionsAlternativ förSimplifySegments .
StarGeneratorOptionsGeneratorspecifika alternativ förProducePolygons .

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
GeneratorPlacesBeskriver objektplatserna med hjälp avGeoGenerator .