Aspose.Gis.GeoTools

Aspose.Gis.GeoTools namnrymden innehåller klasser som representerar geoverktyg.

Klasser

Klass Beskrivning
GeoGenerator Generator av slumpmässiga punkter, linjer och polygoner på givna plan.
GeometryOperations Geometrioperationsklassen tillhandahåller ytterligare geobehandlingsalgoritmer för geometrier.
LineGeneratorOptions Alternativ från produktionslinjer på yta eller area.
NearPointsCleanerOptions Alternativ för att ta bort punkter som är för nära varandra.
PointGeneratorOptions Alternativ från produktionspunkter på yta eller yta.
PolygonGeneratorOptions Alternativ från produktionslinjer på yta eller area.
SimplifySegmentsOptions Alternativ förSimplifySegments .

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
GeneratorPlaces Beskriver objektplatserna med hjälp avGeoGenerator .