Class GeoGenerator

GeoGenerator class

Generator av slumpmässiga punkter, linjer och polygoner på givna plan.

public static class GeoGenerator

Metoder

namnBeskrivning
static ProduceLines(Extent, LineGeneratorOptions)Skapar en ny ILineString Enumerator med ett givet antal slumpmässiga objekt, alla inom en given omfattning.
static ProducePoints(Extent, PointGeneratorOptions)Skapar en matris med punkter som tillhör det angivna området.
static ProducePolygons(Extent, PolygonGeneratorOptions)Skapar en ny IPolygon Enumerator med ett givet antal slumpmässiga objekt, alla inom en given omfattning.
static ProduceStars(Extent, StarGeneratorOptions)Skapar en rad stjärnor, alla inom en given omfattning.

Se även