GeoGenerator.ProducePolygons

GeoGenerator.ProducePolygons method

Skapar en ny IPolygon Enumerator med ett givet antal slumpmässiga objekt, alla inom en given omfattning.

public static IEnumerable<IPolygon> ProducePolygons(Extent rect, PolygonGeneratorOptions options)
ParameterTypBeskrivning
rectExtentSpecificerat område (seUtsträckning)
optionsPolygonGeneratorOptionsAlternativ för att skapa polygoner (sePolygonGeneratorOptions)

Returvärde

Array av polygoner (se uppräkning avIpolygon)

Undantag

undantagskick
ArgumentOutOfRangeExceptionAntalet polygoner måste vara rivjärn än en.
NullReferenceExceptionOmfattning måste ha ett värde (inte vara NULL)
ArgumentExceptionMinsta och största längder måste vara olika och större än 0
ArgumentExceptionDen maximala längden måste vara större än den minsta

Se även