GeometryOperations.SimplifySegments

GeometryOperations.SimplifySegments method

Ta bort punkter som ligger på samma segment.

public static IGeometry SimplifySegments(IGeometry geometry, SimplifySegmentsOptions options)
ParameterTypBeskrivning
geometryIGeometryGeometri för att ta bort extra punkt
optionsSimplifySegmentsOptionsAlternativ för att ta bort extra punkt

Returvärde

Geometrin efter borttagning av extra punkt

Se även