Class LineGeneratorOptions

LineGeneratorOptions class

Alternativ från produktionslinjer på yta eller area.

public class LineGeneratorOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
LineGeneratorOptions()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; set; }Antal rader att skapa.
Place { get; set; }Placera läge i genererade celler.
Seed { get; set; }Ett tal som används för att beräkna startvärdet för en sekvens av pseudoslumptal.

Metoder

namnBeskrivning
Clone()Klona objekt till varandra.
override ToString()Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även